Přeskočit navigaci

Technické překlady polština

Profesionální technické překlady polského jazyka za rozumné ceny.

Kvalita dodaných technických překladů polštiny závisí především na profesních zkušenostech a odborném vzdělání překladatele. Naši techničtí překladatelé polštiny mají minimálně několikaleté zkušenosti a na svém kontě přeloženo více než 25 000 stran technických textů.

Stanovení ceny technického překladu polštiny zdarma.

Hlavní služby v kontextu technických překladů

překlady všech technických dokumentací z/do polštiny
znalecké technické překlady z/do polštiny
aktualizace překladů podobných dokumentů – content management
překlad a grafické zpracování technických dokumentů a výkresů v libovolných formátech (např. CAD)
korektury textů rodilými mluvčími
správa technické terminologie daného klienta
optimalizace nákladů technických překladů firmy

Hlavní odvětví technických překladů polštiny

Energie a nerostné bohatství
Lékařské vybavení
Zbrojní průmysl
Transport a logistika
Chemický průmysl
Stavitelství
Průmyslová výroba
IT a telekomunikace
Motorizace
Dřevozpracující a papírenský průmysl
Metalurgie
Letectví
Farmaceutický průmysl
Lodní průmysl
Zpracovatelský průmysl
Kontrola kvality

Příklady technických překladů polštiny

Specifikace hlavních podmínek objednávky ( SIWZ )
Produktové listy technických výrobků
Návody k obsluze zařízení
Identifikační karty
Servisní příručky
Technické referenční manuály (DTR)
Školicí a instruktážní materiály
Technické normy
Odborné články
Technické příručky
Technické výkresy
Servisní smlouvy
Technická schválení
Návody k obsluze
Pokyny pro údržbu
Výrobní dokumentace
Atesty
Certifikáty
Patentové dokumentace
Katalogy dílů/výrobků

Podporované formáty souborů při překladech z/do polštiny

.doc, docx - (Word)
.pdf - (Adobe PDF)
.XML – (Editory XML)

Stanovení ceny technického překladu zdarma

V případě jakýchkoliv otázek nás kontaktujte.