Přeskočit navigaci

Soudní překlady polština

Specializujeme se na soudní neboli úřední překlady polštiny. Běžně se také můžete setkat s označením překlady se soudním ověřením nebo s kulatým razítkem. Dbáme na jejich vysokou kvalitu. Jedná se o náročnější překlad, jelikož se v textech hojně vyskytují odborné termíny.

Nabízíme soudní překlady z polštiny a do polštiny. Každý si tak jistě přijde na své. Proč se tyto překlady realizují? Kdy jsou potřeba? Překlady úředních dokumentů často vyžadují soudy, různé městské a státní instituce a další orgány veřejné správy. Úředně se stvrzuje, že překlad je stejný jako originál nebo jeho notářsky ověřená kopie. U nás tyto soudní překlady provádějí pouze zkušení překladatelé či rodilí mluvčí, kteří disponují hlubší znalostí těchto právních termínů. Mají minimálně 5 let překladatelské praxe a pověření od soudu tyto překlady provádět.

Jak se postupuje při soudním překladu (polského jazyka)

Poskytnutý originál nebo naskenovaná kopě polského nebo českého textu je založen ve složce soudního překladu. Ve výsledku se spojuje pečetí a opatřuje úřední doložkou s kulatým razítkem. Dobré je tedy si originál tohoto dokumentu ponechat a k překladu poskytnout pouze notářsky ověřenou kopii, prostou kopii nebo scan. Tu nám pak můžete zaslat e-mailem nebo nechat doručit na naši korespondenční adresu. Vyhotovený soudní překlad polštiny Vám zašleme na e-mail nebo poštou, dle preferovaného přístupu. Při zadání překladu vyhotovíme kalkulaci. Tu urychlí zaslání naskenované kopie originálního dokumentu již na počátku komunikace.

Kde jsou vyžadovány soudní či úřední překlady polštiny

Je mnoho dokumentů, které se takto překládají. Mezi ty nejznámější patří:

  • vysvědčení, diplomy a certifikáty
  • rodné, oddací nebo úmrtní listy
  • závěti, dědické listiny či rozvodové rozsudky
  • soudní rozsudky a notářské záznamy
  • výpisy z veřejných rejstříků - obchodní, živnostenský, rejstřík trestů
  • daňová přiznání