Přeskočit navigaci

Správa terminologie a obsahu u překladu polštiny - CAT programy

Sjednocení terminologie a snížení nákladů díky profesionální správě obsahu.

U stálých klientů, kteří průběžně zadávají rozsáhlé a velmi rozsáhlé projekty, využíváme profesionální postupy spravování terminologie a obsahu dokumentů.

Cílem těchto postupů je zajistit jednotnou terminologii překládaných materiálů u všech překladatelů a také optimalizovat výdaje na překlady díky eliminaci opakovaného překladu týchž materiálů.

Pro tyto účely u překladů z/do polštiny používáme nejmodernější CAT software Trados a jiné programy.

Služby

příprava terminologické databáze

vytvoření překladové „paměti“

eliminace opakování vyskytujících se v textu

snížení nákladů díky realizaci projektů s podobným obsahem

Stanovení ceny překladu zdarma

V případě jakýchkoliv otázek nás prosím kontaktujte.