Přeskočit navigaci

Naši překladatelé polštiny - překladatel polština

Spolupracujeme pouze s těmi nejkvalitnějšími překladateli polštiny z celé České republiky a Polska.

Překlad do polského jazyka vždy vyhotoví profesionální polský překladatel (rodilý mluvčí), který má vynikající znalosti výchozího jazyka ověřené jazykovou zkouškou nebo dlouholetou praxí.

Překlad je proto vysoce kvalitní, čtivý a odpovídá reáliím a stylistice cílového jazyka.

Kalkulace ceny polského překladu zdarma

Pro překlady z polštiny do češtiny spolupracujeme pouze s takovými překladateli, kteří jsou rodilými Čechy s dokonalou znalostí polského jazyka. Nevyužíváme tak zvané bilingvní překladatele, kteří o sobě tvrdí, že jsou rodilými mluvčími v obou jazycích. Od takového překladatele nebude překlad sourodý, stylisticky uhlazený a nebudete s ním zcela spokojeni.

V České republice je obtížné se vyznat v tom, kdo je skutečným rodilým mluvčím, neboť mnoho překladatelů má polské jméno a polské školy, které však absolvovali na území České republiky. Tito překladatelé však nemohou být skutečnými rodilými mluvčími ani v češtině, ani v polštině. V takovém případě nemusí být kvalita překladu zcela uspokojivá.

Využijte našich překladatelských služeb!

My jsme již ty nejlepší překladatele polského jazyka pro Vás našli, ověřili a ručíme za kvalitu jejich překladů.

Kontaktujte nás, pošleme vám kalkulaci zdarma!

Důležitá slova:

  • překladatel polština
  • překladatel do polštiny
  • česko polský překladatel