Přeskočit navigaci

Překlady polština Jablonec nad Jizerou

Hledáte odborného překladatele polštiny? Našli jste!

Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablonec nad Jizerou

Objednejte si odborný překlad z/do polštiny u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde.

Pro kalkulaci překladu polštiny zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Soudní/Úřední překladatel polštiny Jablonec nad Jizerou

Samozřejmostí jsou soudní překlady polštiny neboli úřední překlady polštiny.

Všeobecné informace ohledně polštiny

Polština (polsky język polski, polszczyzna) http://www.polstina-preklady.kvalitne.cz  patří mezi západoslovanské jazyky jako např. čeština, slovenština nebo lužická srbština. Náleží tedy mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. V 10. století byly čeština a polština v podstatě stále jeden jazyk, pak se začaly od sebe rozcházet, ale ještě ve 14. století si Češi a Poláci bez problémů rozuměli. Řada církevních slov je podobná češtině i z toho důvodu, že Poláci přejali křesťanství od Čechů. V průběhu staletí polština přejala hodně slov cizího původu (z latiny, francouzštiny, němčiny, češtiny), v jazyce ale nedošlo k výraznějším puristickým zásahům. Dnes je v polštině stále zachováno mnoho archaických znaků - např. používání spřežek.

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i na územích sousedních států s polskou menšinou – v Česku (Těšínsko) ← spíše Slezsky; na Slovensku, Ukrajině, v Bělorusku, v Litvě. V důsledku mnoha vystěhovaleckých vln od konce 19. století letech existují polsky hovořící menšiny ve velké části světa.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C5%A1tina