Přeskočit navigaci

Překlady polština Hora Svaté Kateřiny

Hledáte odborného překladatele polštiny? Našli jste!

Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hora Svaté Kateřiny

Objednejte si odborný překlad z/do polštiny u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde.

Pro kalkulaci překladu polštiny zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Soudní/Úřední překladatel polštiny Hora Svaté Kateřiny

Samozřejmostí jsou soudní překlady polštiny neboli úřední překlady polštiny.

Všeobecné informace ohledně polštiny

Polština (polsky język polski, polszczyzna) patří mezi západoslovanské jazyky jako např. čeština, slovenština nebo lužická srbština. Náleží tedy mezi slovanské jazyky, do rodiny jazyků indoevropských. V 10. století byly čeština a polština v podstatě stále jeden jazyk, pak se začaly od sebe rozcházet, ale ještě ve 14. století si Češi a Poláci bez problémů rozuměli. Řada církevních slov je podobná češtině i z toho důvodu, že Poláci přejali křesťanství od Čechů. V průběhu staletí polština přejala hodně slov cizího původu (z latiny, francouzštiny, němčiny, češtiny), v jazyce ale nedošlo k výraznějším puristickým zásahům. Dnes je v polštině stále zachováno mnoho archaických znaků - např. používání spřežek.

Polsky se mluví nejen v Polsku, ale i na územích sousedních států s polskou menšinou – v Česku (Těšínsko) ← spíše Slezsky; na Slovensku, Ukrajině, v Bělorusku, v Litvě. V důsledku mnoha vystěhovaleckých vln od konce 19. století letech existují polsky hovořící menšiny ve velké části světa.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pol%C5%A1tina